Thực hiện CV số 161/SGDĐT/VP ngày 15/02/2020 của Sở Giáo dục đào tạo về việc cho học sinh tiếp tục cho học sinh nghỉ học vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid-19 gây ra; Và CV 66/PGDĐT ngày 15/02/2020 thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 gây ra. Trường MN Phổ Châu xin thông báo đến phụ huynh như sau: