Thực hiện CV số 105/SGDĐT/VP ngày 06/05/2020 của Sở Giáo dục đào tạo về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra; CV CV 54 thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của PGDĐT Đức Phổ. Trường MN Phổ Châu xin thông báo đến phụ huynh như sau: