Phòng GD&ĐT Đức Phổ phối hợp Viettel tổ chức tập huấn Cổng thông tin điện tử.